free templates joomla

pre - BIT kwalificatie assessment

Om problemen rondom ICT-projecten binnen de overheid te voorkomen, is het Bureau ICT-Toetsing (BIT) opgericht. Het BIT is in september 2015 gestart met het toetsen van ICT-projecten. Het BIT geeft advies over de risico’s en slaagkans van een project.

Het BIT voert onafhankelijk toetsen uit op ICT-projecten. Het BIT beoordeelt of ICT-projecten in de huidige opzet kans van slagen hebben of anders moeten worden ingericht. Dit doet het BIT op verzoek van de bewindspersoon die het project wil laten uitvoeren, de Tweede Kamer of uit eigen beweging. Het BIT richt zich op projecten met een ICT-component van meer dan € 5 miljoen.

Indien uw project BIT plichtig is kunnen gekwalificeerde, ervaring deskundige uit het IPMA-B netwerk Nederland toetsen in hoeverre uw project voldoet aan de BIT kwalificaties. Dit kwalificatie assessment biedt u als voordeel dat uw organisatie optimaal voorbereid start aan de BIT toets. Hierdoor wordt de projectvoortgang minder verstoord en kunnen belangrijke faalfactoren voordat het BIT wordt betrokken worden hersteld.

Belangrijke kenmerken van een pre-Bit kwalificatie assessment zijn:

  • vertrouwelijkheid
  • zelf- assessment
  • voorbereiding op de interne audits
  • toetsing aan de actuele BIT criteria
  • helpt bij verkrijgen van commitment en draagvlak van het project bij stakeholders
  • goede voorbereiding op het BIT review proces , daardoor minimale verstoring van de projectvoorgang tijdens uitvoering BIT proces
  • uitvoering door leden van het IPMA-B netwerk Nederland
  • constatering van succes en faalfactoren in prematuur stadium
  • aanbevelingen afgestemd op BIT toetsingskader
Webcreation: Free Design