free templates joomla

Plan-B organiseert vanaf Q1 2015, intervisie avonden voor senior projectmanagers!

Plan-B heeft in samenwerking met de vakvereniging IPMA-NL het initiatief genomen om intervisies voor IPMA A en B gecertificeerden te organiseren. Dit omdat binnen de vereniging behoefte is aan een platform (community) voor IPMA B gecertificeerden. Een behoefte die overeenkomt  met de doelstelling van Plan-B. Wij willen het vak verder uitdragen en verdiepen. De intervisies bieden IPMA A en B gecertificeerden de mogelijkheid te sparren met gelijkgestemden. Senior collega's die mee kunnen denken over praktijksituaties, casuïstiek, dilemma's, opzetten van programma en projectorganisatie, etc.
 
De avonden worden zo mogelijk bij deelnemers gegeven of in het IPMA Certificeringscentrum te Nieuwegein.
 
Doel van Plan-B is om betere projecten binnen Nederland te realiseren. Daartoe brengen we seniorteit samen. Deelnemers dienen te voldoen aan tenminste de IPMA B kwalificaties. Dat betekent dat we mensen zoeken die complexe projecten in multidisciplinaire omgevingen hebben gerealiseerd. 

Naast intervisie bestaat er de mogelijkheid om in kortlopende trajecten, bij (con)collega bedrijven bedrijfsintervisies uit te voeren. Het geeft je de mogelijkheid om vaktechnisch "aan te scherpen" met actuele bedrijfscasuïstiek . Het geeft bedrijven de mogelijkheid om in korte doorlooptijd een high qualified second opinion te verkrijgen .

Je wordt peer to peer lid van een netwerk met  senior expertise op gebied van programma en projectmanagement!

Het netwerk is opgedeeld in intervisiegroepen. Binnen de intervisie-sessies leren deelnemers elkaar goed kennen. Hier wordt de basis gelegd voor het plenaire netwerk.

Elk groepslid krijgt tenminste een keer de mogelijkheid zijn vaktechnische casus aan de groep voor te leggen. De casus wordt met een moderator en door Plan-B begeleidt.

Een intervisiegroep bestaat uit 7 of 8 leden. Dat betekent dat je bij deelname tenminste 7 intervisie avonden krijgt over een tijdspanne van een jaar.

Deelname kost €375 excl BTW.

Daarnaast worden er periodiek plenaire bijeenkomsten georganiseerd. Thema bijeenkomsten waarvoor deelnemers van alle intervisiegroepen worden uitgenodigd. 

Inschrijving is mogelijk via info@plan-b-consult.nl of neem contact op met:

Peter Aarden: 06 55765833

Clemens Bon: 06 51179294

 

 

zie ook: http://www.projectmanagementparade.nl/sprekers2016/ 

Reacties van deelnemers:

- geeft veel meerwaarde  om met gelijkgestemden om tafel te zitten

- hoogwaardige feedback; geeft energie

- vak PM wordt op hoger niveau gebracht; practise of reflexion van diverse methodieken 

- goed netwerk; helpt mij als professional; geeft inzicht in soortgelijke problematiek bij collega bedrijven

- geeft creatieve invalshoeken door aanwezigheid van diverse branches

- hoogwaardig netwerk binnen Nederland

Het netwerk bestaat uit meer dan 10% van alle IPMA A en B gecertificeerden in Nederland. Professionals met een diversiteit aan funtierollen zoals (interim) directeur, afdelingsmanager, programmamanager, consultants en/of werkzaam bij bedrijven als: ABN/AMRO, ING, Eneco, CBS, Transavia, Air France KLM, Friesland Zorgverzekeraar, Oppidum, ministerie van BZK (UBRIHIS), HHSK (Hoogheemraafschap), Boskalis-Dockwise B.V. MN services (Pensioen beheerder), Ministeries, Stork Nederland BV, MKB , Dienst Uitvoering Onderwijs, Achmea, Kas Bank, Word Wide parking Systems, Sogeti, KPN, MetaalNijverheid Pensioenbeheer, Dockwise B.V., Eneco, Nederlandse Politie, LUMC, Gemeente Lansingerland, Tennet, Jeugdzorg, Gemeente Utrecht, ICS, etc.

Webcreation: Free Design