free templates joomla

Plan-B organiseert in samenwerking met IPMA Nederland intervisie avonden voor senior projectmanagers!

 

IPMA logo

Plan-B heeft in samenwerking met de vakvereniging IPMA-NL in 2015 reeds het initiatief genomen om intervisies voor IPMA A en B gecertificeerden te organiseren.
 
Dit omdat binnen de vereniging behoefte is aan een community voor IPMA A en B gecertificeerden. Een behoefte die overeenkomt  met de doelstelling van Plan-B. Wij willen het vak verder uitdragen en verdiepen. De intervisies bieden IPMA A en B gecertificeerden de mogelijkheid te sparren met gelijkgestemden. Senior collega's die mee kunnen denken over praktijksituaties, casuïstiek, dilemma's, opzetten van programma en projectorganisatie, etc.
 
Inmiddels heeft ruim 10% van de B gecertificeerden de intervisies gevolg en is daarmee lid van het IPMA B netwerk.
 
De avonden worden gehouden in het IPMA Certificeringscentrum te Nieuwegein.
 
Doel van Plan-B is om betere projecten binnen Nederland te realiseren. Daartoe brengen we seniorteit samen. Deelnemers dienen te voldoen aan tenminste de IPMA B kwalificaties. Dat betekent dat we mensen zoeken die complexe projecten in multidisciplinaire omgevingen hebben gerealiseerd. 

Naast intervisie bestaat er de mogelijkheid om in kortlopende trajecten, bij (con)collega bedrijven bedrijfsintervisies uit te voeren. Het geeft je de mogelijkheid om vaktechnisch "aan te scherpen" met actuele bedrijfscasuïstiek . Het geeft bedrijven de mogelijkheid om in korte doorlooptijd een high qualified second opinion te verkrijgen .

Je wordt peer to peer lid van een netwerk met  senior expertise op gebied van programma en projectmanagement!

Het IPMA B netwerk bestaat uit intervisie deelnemers. Binnen de intervisie-sessies leren deelnemers elkaar goed kennen waardoor de basis van een netwerk ontstaat. Eerst binnen de "eigen" groep en via plenaire sessies en het electronisch Platform "IPMA B talks business" ook met de overige intervisie deelnemers.

Elk groepslid krijgt tenminste een keer de mogelijkheid zijn vak gerichte casus aan de groep voor te leggen. De casus wordt door een professionele moderator en door Plan-B begeleidt.

Een intervisiegroep bestaat regulier uit 8 leden. Dat betekent dat je bij deelname tenminste 8 intervisie avonden krijgt over een tijdspanne van een jaar.

Deelname kost €375 excl BTW.

Daarnaast worden er jaarlijks thema bijeenkomsten georganiseerd waarbij ook alle ex-deelnemers van intervisiegroepen worden uitgenodigd. 

Inschrijving is mogelijk via info@plan-b-consult.nl of neem contact op met:

Peter Aarden: 06 55765833 of het IPMA secretariaat.

 

Reacties van deelnemers:

- geeft veel meerwaarde  om met gelijkgestemden om tafel te zitten

- hoogwaardige feedback; geeft energie en zelfvertrouwen

- vak PM wordt op hoger niveau gebracht; practise of reflexion van diverse methodieken 

- goed netwerk; helpt mij als professional; geeft inzicht in soortgelijke problematiek bij collega bedrijven

- geeft creatieve invalshoeken door aanwezigheid van diverse branches

- hoogwaardig netwerk binnen Nederland

- meerwaarde door sharing van collega ervaringen en gehanteerde best practices

Het netwerk bestaat uit meer dan 10% van alle IPMA A en B gecertificeerden in Nederland. Professionals met een diversiteit aan funtierollen zoals (interim) directeur, afdelingsmanager, programma en projectmanagers, consultants en werkzaam bij bedrijven als: ABN/AMRO, ING, ICS, Aegon, Eneco, CBS, Transavia, Air France KLM, Friesland Zorgverzekeraar, Oppidum, Rijksoverheden zoals Belastingdienst, ministerie BZK en J&V, Dienst Uitvoering Onderwijs, SBB, Nationale Politie Odijk, Hoogheemraadschappen, Bouwsector zoals Boskalis-Dockwise B.V. , Stork Nederland BV, Dockwise NederlandMKB ,  Achmea, Kas Bank, MN services (Pensioen beheerder), Wide parking Systems, Sogeti, KPN, MetaalNijverheid, Dockwise B.V., Eneco, Nederlandse Politie, LUMC, Tennet, Jeugdzorg, Gemeenten zoals Utrecht, Amsterdam, Lansingerland, ICS, zorgsector zoals LUMC, Haagse Hogeschool, etc.

Webcreation: Free Design