free templates joomla

Onze jarenlange expertise is uitvoerig getoetst volgens internationale vastgestelde IPMA-standaards. IPMA is een wereldwijd erkende projectmanagementassociatie, die project-, programma- en portfoliomanagers toetst op in de praktijk bewezen deskundigheid.

Een IPMA-B gecertificeerde professional heeft aangetoond dat hij tenminste 5 jaar omvangrijke programma’s en/of projecten in complexe omgevingen (innovatief, risicovol, met veel stakeholders, multidisciplinaire teams en/of politiek gevoelig) aantoonbaar tot een succesvol einde heeft gebracht. In Nederland zijn slechts een kleine 500  projectmanagers op dit niveau gecertificeerd. Op C en D niveau 20-duizend. IPMA-A komt slechts sporadisch voor in Nederland.

IPMA-B staat voor hooggekwalificeerde senior professionals; het neusje van de zalm op projectmanagementgebied. IPMA-B certificering zijn  via certificeringsinstituut IPMA en CITO uitgegeven. Certificering vind plaats nadat een diepgaand projectassessment en omgevingsonderzoek van de kandidaat bij zijn stakeholders zoals opdrachtgevers, teamleden en acceptanten heeft plaatsgevonden.

Zie voor certificering eisen de  http://www.ipmacertificeren.nl/ site.

Webcreation: Free Design