free templates joomla

Plan-B organiseert netwerk gerelateerde diensten voor het bedrijfsleven.

Diensten uitgevoerd door leden van het IPMA-B Netwerk met Plan-B als eindverantwoordelijke. 

Gecertificeerde IPMA-B netwerkleden die naast hun vaste job hun senioriteit en expertise voor uw bedrijf willen inzetten.

Dit vanuit het motto: goed zijn  en blijven in je vak betekent ook over je grenzen heen kijken.

Kenmerk van deze dienstverlening: korte doorlooptijd, peer tot peer karakter, vertrouwelijkheid en uitvoering door high qualified professionals.

Geleverde diensten:

Bedrijfsintervisies / klankbordsessies

Second Opinions

Gateway Review

High Performance Onderzoek / Project assessments

pre-BIT assessment

Ook kunnen customized diensten geleverd worden vanuit het netwerk. Neem hiertoe contact op met Plan-B consult

Plan-B heeft zijn netwerk opgezet middels intervisies, alumni en netwerkbijeenkomsten. 

Webcreation: Free Design